เลื่อนลง

บริษัท ทีเอที คอร์ปอเรชั่น
จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามในอนาคต

บริษัท ทีเอที คอร์ปอเรชั่น ต้องการที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ระดับโลกสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ในการเปลี่ยนแปลงของการดูแลสุขภาพของลูกค้าและผู้บริโภคทั่วโลก

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศในการพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม โดยมีเป้าหมายที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดของเราคือการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนทั่วโลก เราจะสร้างมูลค่าใหม่โดยการผสานรวมเทคโนโลยีที่โดดเด่นและล้ำหน้าของเรา รวมทั้งการเปลี่ยนเทคโนโลยีด้านสุขภาพและความงามเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูงสุดที่ปลูกฝังลูกค้าหลายพันล้านคนที่ให้ความไว้วางใจและความพึงพอใจในความเชี่ยวชาญของเรา

สารจาก
ผู้บริหาร

เรากำลังสร้างแบรนด์
ระดับโลก

สารจาก
ผู้บริหาร

แบรนด์ของเรา

Plantnery

เราเชื่อมั่นในพลังแห่งธรรมชาติ เราจึงมุ่งเน้นในการเลือกใช้วัตถุดิบหลักจากธรรมชาติ โดยเฉพาะ Active Ingredient สำคัญ.

Gravich

เราเชื่อในมาตรฐานความงามที่หลากหลายและครอบคลุม ซึ่งทุกคนมีอิสระที่จะกำหนดนิยามของ ‘ความงาม’ ของตนเองตามความชอบส่วนบุคคล

HEJ Gel

ความรัก ความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกัน คือความสวยงามของชีวิต Hej Gel เราสนับสนุนและเปิดกว้างต่อความสัมพันธ์ในทุกรูปแบบ เชื่อมั่นว่าความรักเป็นสิ่งสวยงามเสมอ