แบรนด์ของเรา

ทีเอที คอร์ปอเรชั่น จะสร้างมาตรฐานใหม่ระดับโลกเพื่อการเปลี่ยนแปลงของการดูแลสุขภาพทั่วโลก เรามุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศในการพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม เป้าหมายที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดของเราคือการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนทั่วโลก

Grow from nature,
Improve by Specialist.


เราเชื่อมั่นในพลังแห่งธรรมชาติ เราจึงมุ่งเน้นในการเลือกใช้วัตถุดิบหลักจากธรรมชาติ โดยเฉพาะ Active Ingredient สำคัญ

We believe in
Individual Beauty.


เราเชื่อในมาตรฐานความงามที่หลากหลายและครอบคลุม ซึ่งทุกคนมีอิสระที่จะกำหนดนิยามของ ‘ความงาม’ ของตนเองตามความชอบส่วนบุคคล

Love and Close Relationships are the Beauty of Life.


ความรัก ความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกัน คือความสวยงามของชีวิต Hej Gel เราสนับสนุนและเปิดกว้างต่อความสัมพันธ์ในทุกรูปแบบ เชื่อมั่นว่าความรักเป็นสิ่งสวยงามเสมอ