Grow from nature,
Improve by Specialist.

เรื่องราวของเรา

Plantnery
ผู้ส่งต่อความงามจากธรรมชาติ


แบรนด์ Plantnery เกิดขึ้นมาจากคุณพ่อของคุณชยธร เมฆทันต์ ผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์ Plantneryได้ก่อตั้งธุรกิจฟาร์มไม้ประดับ ณ ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2000
ในปี 2014 ทางฟาร์มได้มีการส่งออกพันธุ์ไม้ ไปยังลูกค้าในแถบยุโรป เพื่อสกัดเป็น Essential Oilเป็นครั้งแรกที่คุณชยธร เมฆทันต์ ผู้สืบทอดฟาร์ม ได้มองเห็นถึงโอกาส และความมหัศจรรย์ของ Essential Oil ที่จะนำไปสร้างประโยชน์ หรือต่อยอดได้โดยมีการเปลี่ยนจากชื่อ ฟาร์มชวนชมพันธุ์ไม้ เป็น PLANTNERY ซึ่งแปลว่าโรงอนุบาลของพันธุ์ไม้
ในปี 2019 ผู้ก่อตั้งได้มีความริเริ่มที่จะเข้าสู่ธุรกิจสุขภาพและความงาม โดยได้รับแรงบันดาลใจจากคุณประโยชน์และการต่อยอดของ Essential Oilจึงได้นำชื่อของสวนมาตั้งเป็นชื่อของแบรนด์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และปี2020 หลังจากใช้เวลาพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
ผลิตภัณฑ์ตัวเเรกของ Plantnery ได้วางขายในตลาดโดยผลิตภัณฑ์แรกที่เกิดขึ้นภายใต้แบรนด์ Plantnery คือ Tea Tree Oil ซึ่งมีคุณสมบัติในด้านการรักษาสิวอย่างดียิ่งจากงานวิจัยมากมายจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคเป็นวงกว้างทั้งหมดนี้คือการเดินทางของ Plantnery มาจนปัจจุบันเพื่อมุ่งหน้าสร้างประสบการณ์ความงามจากธรรมชาติให้กับผู้บริโภค

ความมุ่งมั่นของแบรนด์

ความมุ่งมั่นสำคัญ
7
ประการ ของ PLANTNERY

เราดำเนินด้วยความซื่อสัตย์ เพื่อพลังความงามอย่างมีสุขภาพดีแก่ลูกค้า ตามรากฐานของปรัชญาแห่งธรรมชาติและการรักษาสมดุล
1.
เราจะเลือกสรรและตามหาพลังความงามแห่งธรรมชาติ เพื่อสิ่งที่ดีที่สุด
2.
เรามุ่งมั่นจะสร้างสินค้าที่ดีที่สุดด้วยความซื่อสัตย์ ในราคาคุ้มค่าที่ทุกคนสามารถใช้ความงามจากธรรมชาติได้
3.
เราจะสนับสนุนการเพาะปลูกของพืชจากเกษตรกรชาวไร่ผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่นด้วยวิถีดั้งเดิม และปราศจากสารเคมีที่ไม่บริสุทธิ์
4.
เราจะเดินหน้าค้นคว้า วิจัย พัฒนา ต่อยอดประโยชน์จากธรรมชาติต่อไป
5.
เราจะสนับสนุนการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการใช้พลังงามหมุนเวียนของโรงงานผลิต รวมไปถึงห่วงโซ่อุปทานคู่ค้าทั้งหมดของเรา
6.
เรามุ่งมั่นจะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อน การพัฒนา เพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนของธรรมชาติ
7.
เราจะมุ่งมั่นดำเนินวิถีชีวิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อดูแลรักษาธรรมชาติอันงดงามสืบต่อไป

Natural Effective Beauty

เราเชื่อมั่นพลังแห่งธรรมชาติในการปรนนิบัติดูแลผิวของผู้คนหลายพันล้านคน

ด้วยปรัชญาแห่งธรรมชาติ

เราเชื่อว่ามนุษย์กับธรรมชาติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แยกออกจากกันไม่ได้

Rousseau นักปรัชญาในศตวรรษที่ 17 เจ้าของทฤษฎี “Back to nature” หรือ “การหวนกลับสู่ธรรมชาติ” คือ ความสามารถในการกลับไปมีอิสระในการใช้เหตุผล และกระทำในสิ่งที่ตนปรารถนาได้ โดยไม่ต้องยึดติดอยู่กับกรอบพันธนาการ

มนุษย์ดูแลความงามและสุขภาพ โดยใช้ผลผลิตที่ได้จากธรรมชาติมายาวนานมากกว่าพันปีแล้ว เราเชื่อในความงามของมนุษย์ทุกคน ในแบบที่มนุษย์ทุกคนจะเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกความงามในแบบปัจเจกของเขา ไม่มีทัศนะความงามใดที่ใช้ได้กับทุกคน เพราะความงามเป็นสิ่งที่งดงามและเป็นแบบฉบับไม่ซ้ำใคร

Plantnery ยืนกรานที่จะสนับสนุนและอยู่เคียงข้างพลังของความหลากหลาย (Diversity) ความเท่าเทียม (Equality) และการมีส่วนร่วม (Participation) ของมวลมนุษยชาติตามปรัชญาแห่งธรรมชาติของเรา